گالری طرح های سایز 30x90 صبا کاشی

چوکا
چوکا Choka

30x90

موکا
موکا Moka

30x90

موکا قهوه ای
موکا قهوه ای Moka Brown

30x90

چوکا قهوه ای روشن
چوکا قهوه ای روشن Choka Light Brown

30x90

چوکا قهوه ای تیره
چوکا قهوه ای تیره Choka Dark Brown

30x90

ژاسپیا وود قهوه ای
ژاسپیا وود قهوه ای Jaspea Wood Brown

30x90

اپورا قهوه ای
اپورا قهوه ای Epora Brown

30x90

اپورا کرم
اپورا کرم Epora Cream

30x90

آنجلیتو شیری
آنجلیتو شیری Anjelito Milky

30x90

امپرادور مشکی
امپرادور مشکی Emperador Black

30x90

کازابلانکا گلد
کازابلانکا گلد Casablanca Gold

30x90

کازابلانکا کرم
کازابلانکا کرم Casablanca Cream

30x90

دکور کازابلانکا
دکور کازابلانکا Casablanca Decor

30x90

آنکارا کرم
آنکارا کرم Ankara Cream

30x90

کلکته طوسی
کلکته طوسی Calcateh Gray

30x90

کلکته دکور
کلکته دکور Calcateh Decor

30x90

امپریال قهوه ای
امپریال قهوه ای Imperial Brown

30x90

امپریال کرم
امپریال کرم Imperial Cream

30x90

مالاگا کرم
مالاگا کرم Malaga Cream

30x90

مالاگا قهوه ای
مالاگا قهوه ای Malaga Brown

30x90

کاربونیا قهوه ای
کاربونیا قهوه ای Carbonia Brown

30x90

کاربونیا کرم
کاربونیا کرم Carbonia Cream

30x90

مرلین وود قهوه ای
مرلین وود قهوه ای Merlin Wood Brown

30x90

مرلین وود کرم
مرلین وود کرم Merlin Wood Cream

30x90

ماراکس وود
ماراکس وود Marax Wood

30x90

دورینا کرم
دورینا کرم Dorina Cream

30x90

دکور آلیسون کرم
دکور آلیسون کرم Alison Cream Decor

30x90

آلیسون کرم
آلیسون کرم Alison Cream

30x90

دکور آلیسون طوسی
دکور آلیسون طوسی Alison Gray Decor

30x90

آلیسون طوسی روشن
آلیسون طوسی روشن Alison Light Gray

30x90

لورین کرم
لورین کرم Lorient Cream

30x90

مایلوس کرم
مایلوس کرم Maillos Cream

30x90

ژابیز کرم
ژابیز کرم Jabiz Cream

30x90

ژابیز قهوه ای
ژابیز قهوه ای Jabiz Brown

30x90