ابعاد و اندازه های محصولات موجود در این سایت به صورت اسمی درج شده ، خواهشمند است :

برای آگاهی از ابعاد دقیق این محصولات با صبا کاشی تماس بگیرید.

جدول داده های ذکر شده قابل اصلاح می باشد که میتوانید در همین صفحه آخرین تغییرات را بررسی کنید.

صبا کاشی می تواند مشخصات محصولات خود را بدون اطلاع قبلی تغییر دهد و در قبال آسیب های ناشی از این تغییرات به صورت مستیم و یا غیر مستقیم هیچ مسئولیتی را نمی پذیرد.

رنگ ها و ویژگی های دیداری از محصولات که در این سایت نشان داده شده است ، به عنوان نمونه هایی از موارد مصرف برای شما ارائه شده است.برای سفارش نهایتا نمونه های اصلی رویت گردد.

مشخصات فنی تولیدات صبا کاشی
25*25 A Min2 3 Bella 300 Min ∓ 0.5% 8.4
30*30 A Min2 3 Bella 300 Min ∓ 0.5% 9
50*50 MinB Min2 3 Bella 350 Min ∓ 0.5% 8.5
60*60 MinB Min2 3 Bella 350 Min ∓ 0.5% 9
25*60 A Min2 3 Bella 300 Min ∓ 0.5% 9   11
30*60 MinB Min2 3 Bella 350 Min ∓ 0.5% 8.5
30*90 A Min2 3 Bella 300 Min ∓ 0.5% 10.5
60*90 MinB Min2 3 Bella 350 Min ∓ 0.5% 11
15*90 MinB Min2 3 Bella 350 Min ∓ 0.5% 11